Twee-kolommen techniek

Met de tweekolommen techniek kunt u een overzicht maken van alle voordelen en bezwaren van een bepaalde oplossing of keuze. Het is een soort boekhoudkundige exercitie, maar geeft wel een goed inzicht in en overzicht over de factoren die bepalend zijn voor een beslissing.

Hoe doe ik dat?

Op een vel papier maakt u twee kolommen met als kopjes: voordelen en nadelen. Vervolgens vraagt u uw gesprekspartner deze kolommen in te vullen. Het is niet nodig en zelfs remmend om systematisch te werk te gaan, bijvoorbeeld door eerst alle voordelen en dan pas de nadelen op te schrijven. Vrije associatie werkt het beste.

De ander moet vervolgens komen tot een eindoordeel over alle voor- en nadelen om een beslissing te kunnen nemen. Vraag hem om aan te geven wat zwaarwegende argumenten zijn en wat hij bijkomende voor- of nadelen vindt.

Ga door met: implementatie.