Implementatie, evaluatie en verslaglegging

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, geldt ook bij het nemen van professionele beslissingen of adviezen daartoe. Ook geldt dat een beslissing uitvoerbaar moet zijn en dat het derhalve verstandig om meer te doen dan de zaak eenmalig door te spreken. Als het om belangrijke aankopen gaat, beperkt de service zich ook niet tot het openhouden van de deur als u iets heeft gekocht. Men spreekt in dat kader wel van aftersales.

Hoe doe ik dat?
Bespreek nadat uw gesprekspartner zijn besluit heeft genomen, of er praktische, emotionele of sociale obstakels zijn te verwachten en of ondersteuning daarbij gewenst is. Maak ook een notitie van de overwegingen rond de keuze en het uiteindelijke besluit, zodat collega's op de hoogte zijn.

Soms doemen op een later tijdstip onverwachte obstakels op of blijkt dat de gekozen oplossing niet het gewenste effect heeft. Genoeg reden dus om ondersteuning aan te bieden ook na de fase van besluitvorming. De hulp bij besluitvorming gaat dan verscheidene gesprekken omvatten, waarbij elk vervolggesprek de start kan zijn voor nieuwe voorlichting. Elk nieuw obstakel vraagt weer om verheldering, nieuwe informatie, nieuwe oplossingen en een nieuw besluit. Voorlichting wordt nu een terugkerende, over een langere periode gespreide activiteit. We spreken dan van begeleiding.

U heeft nu alle inhoudelijke leerstof gelezen. Ga door met de eindtoets.