Inleiding counselen

Counselen is een niet-sturende manier van adviseren die men kan gebruiken om steun te bieden bij het nemen van lastige beslissingen. De taak van de counseler is zorg te dragen voor een zorgvuldig beslissingsproces. De taak van de hulpvrager is en blijft uiteindelijk het nemen van de beslissing.

Hoe doe ik dat?
In een counselend gesprek staan de volgende activiteiten centraal:
1. informeren, bij voorkeur met neutrale informatie;
2. het ordenen en (helpen) hanteren van emoties;
3. het begeleiden van het keuzeproces door: 
- verduidelijken; 
- stimuleren; 
- beperkt toelichten;
- eigen ervaringen vertellen;
- metacommunicatie gebruiken;
- agenderen;
- de twee-kolommentechniek;
- implementatie.  

Ga door met: model voor zorgvuldig beslissen.