Zorgvuldig beslissen; een model

Helpen bij besluitvorming is gebaseerd op het idee dat uw gesprekspartner het meest gebaat is bij het (gezamenlijk) doorlopen van een rationeel beslismodel, waarbij emoties ook als potentiële argumenten worden gezien. Degene die het besluit moet nemen, heeft het laatste woord, maar samen weegt u steeds alle voor- en nadelen af. 

Hoe doe ik dat?

1. probleem of situatie verduidelijken: uitleg geven over de
   (probleem)situatie en over de noodzaak van het nemen
    van een beslissing;
2. mogelijke keuzes bespreken;
3. laten beoordelen van de keuzemogelijkheden;
4. keuze laten maken;
5. afspraken maken over de uitvoering van het genomen 
    besluit;
6. gezamenlijk terugkijken op de beslissing als deze 
    genomen is en de gevolgen duidelijk zijn geworden. 
    Dit model is een ideaalbeeld; de werkelijkheid is vaak 
    anders en vergt daarom enkele speciale maatregelen, 
    zoals een counselingsconsult.

Ga door met: informeren