Emoties hanteren

Emoties zijn de meest primaire vorm van terugkoppeling en daarmee van reflectie. Ze sturen in sterke mate de  informatieverwerking en vormen dan ook één van de meest invloedrijke factoren bij ons handelen in het algemeen en bij communicatie in het bijzonder. Emoties kunnen het denkvermogen blokkeren, waardoor nieuwe informatie slecht wordt gehoord en begrepen. Sterker nog, emoties kunnen ons ook de greep op het gesprek doen verliezen. Als ze hoog oplopen, kunnen emoties verworden tot een probleem op zich dat eerst opgelost moet worden voordat een redelijk gesprek over het eigenlijke probleem weer mogelijk is.

Hoe doe ik dat? 

- U herkent de emoties bij de ander;
- U benoemt deze emoties;
- U accepteert de emoties expliciet.
Er is ook een aparte studiemodule emotioneel steunen beschikbaar.

Ga door met: verduidelijken.