Proces probleemoplossen (algemeen)

Hulp- of dienstverlening is een vorm van probleem oplossen. Doorgaans wordt daarbij gebruik gemaakt van het consult, waarmee men zowel het gehele proces bedoelt als de verschillende onderdelen die daarvan deel uitmaken.  

Hoe doe ik dat?
U doorloopt, al of niet in een consult, de volgende stappen:
1. kennismaking- en probleemoriëntatie;
2. diagnostiek;
3. indicatiestelling;
4. informed consent;
5. behandeling;
6. afsluiting. 

Ga door met : probleemverhelderen.