2.1 Consultatie

Consultatie omvat alle vormen van raadpleging. Een consult kan zowel het gehele proces van raadpleging omvatten als een of meer onderdelen daarvan. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verheldert problemen m.b.v. een intake-gesprek of anamnese 
  2. U verstrekt informatie ter ondersteuning en om mensen wijzer te maken, u geeft voorlichting 
  3. U leidt het contact in goede banen, u overlegt
  4. U bent in staat belangentegenstellingen te overbruggen, u onderhandelt
  5. U voldoet aan de eisen voor consultatie, u vervult de (logistieke) voorwaarden
  6. U beseft dat consultatie een doorlopend proces is, u zorgt voor continuiteit
  7. U bekijkt een of meer videodemo's (zie: bijv. knieklachten)
  8. U neemt kennis van enkele voorbeelden die niet optimaal verlopen, plus wat tips om dat te verhelpen (zie Module A: 5. Voorbeelden)
  9. U beseft dat ieder consult naast de communicatieve kant ook een inhoudelijke en methodische kant kent i.c. hoe het voorgelegde probleem op te lossen of hoe iets uit te leggen. Zie daarom ook: ELO-geneeskundig proces: het consult.