3.1.1 Consultatie

Consultatie omvat alle vormen van raadpleging. Een consult kan zowel het gehele proces van raadpleging omvatten als een of meer onderdelen daarvan. 

                                               

Hoe doe ik dat?

  1. U verheldert problemen m.b.v. een intake-gesprek of anamnese 
  2. U verstrekt informatie ter ondersteuning en om mensen wijzer te maken. U geeft voorlichting 
  3. U wisselt ideeën en standpunten uit. U overlegt
  4. U voldoet aan de eisen voor consultatie. U vervult de (logistieke) voorwaarden
  5. U beseft dat consultatie een doorlopend en integraal proces is. U zorgt voor continuiteit
  6. U bekijkt een of meer videodemo's via VIMEO: bijv. knieklachten.

Meer weten? Zie Werkvormen