2.1 Consultatie

Consultatie omvat alle vormen van raadpleging. Een consult kan zowel het gehele proces van raadpleging omvatten als een of meer onderdelen daarvan. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verheldert problemen m.b.v. een intake-gesprek of anamnese 
  2. U verstrekt informatie ter ondersteuning en om mensen wijzer te maken, u geeft voorlichting 
  3. U leidt het contact in goede banen, u overlegt
  4. U bent in staat belangentegenstellingen te overbruggen, u onderhandelt
  5. U voldoet aan de eisen voor consultatie, u vervult de (logistieke) voorwaarden
  6. U beseft dat consultatie een doorlopend en integraal proces is, u zorgt voor continuiteit
  7. U bekijkt een of meer videodemo's via VIMEO (zie: bijv. knieklachten)
  8. U neemt kennis van enkele voorbeelden die niet optimaal verlopen, plus wat tips om dat te verhelpen (zie Contrasten).

Meer weten? Zie Werkvormen