1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen om (hier) communicatie inzichtelijk te maken.

                                                 

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er altijd sprake is van communicatieve belangen.
  2. U weet dat er altijd sprake is van een setting of situatie. U kent de communicatieve context
  3. U weet dat communicatie altijd plaatsvindt binnen een bepaalde cultuur
  4. U weet dat er bij communicatie altijd sprake is van een of meer perspectieven
  5. U weet dat u altijd communiceert vanuit een bepaalde rol of positie
  6. U weet dat er altijd sprake is van communicatieve succescriteria
  7. U weet dat er bij communicatie altijd sprake is wederkerigheid
  8. U weet dat er communicatie altijd sprake is van interactiviteit
  9. U weet dat er bij communicatie altijd sprake is van randvoorwaarden.

Meer weten? Zie Inleiding communicatieleer

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: MCG-uitgangspunten