1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen om communicatie als metacompetentie inzichtelijk en werkbaar te maken.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat er sprake is van communicatieve belangen.
  2. U beseft dat u altijd binnen een bepaalde situatie communiceert. U kent de context
  3. U weet dat communicatie altijd plaatsheeft binnen of vanuit een bepaalde cultuur
  4. U realiseert zich dat er bij communicatie altijd sprake is van een of meer kaders
  5. U weet dat u altijd communiceert vanuit een bepaalde rol of positie
  6. U weet dat er altijd sprake is van communicatieve succescriteria
  7. U weet dat communicatie is gebaseerd op wederkerigheid
  8. U beseft dat er bij communicatie altijd sprake is van interactiviteit
  9. U realiseert zich dat er altijd sprake is van communicatieve randvoorwaarden.

Meer weten? Zie Inleiding communicatieleer

Nog meer weten? Zie ELO-Metacompentiegedachte: Uitgangspunten