1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen om communicatie inzichtelijk en werkbaar te maken.    

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat er sprake is van doelen en intenties, de communicatieve belangen.
  2. U beseft dat u altijd binnen een bepaalde setting of situatie met specifieke kenmerken communiceert. U kent de context
  3. U weet dat communicatie altijd plaatsheeft binnen of vanuit een bepaalde cultuur
  4. U realiseert zich dat er bij communicatie altijd sprake is van een of meer kaders
  5. U weet dat u altijd communiceert vanuit een bepaalde rol of positie
  6. U weet dat er altijd sprake is van communicatieve succescriteria
  7. U weet dat communicatie is gebaseerd op wederkerigheid
  8. U beseft zich dat er bij communicatie altijd sprake is van interactiviteit
  9. U realiseert zich dat er altijd sprake is van harde eisen, de communicatieve randvoorwaarden

Meer weten? Zie Inleiding Communicatieleer

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Inleiding (Let op: andere ELO!)