2.1.2.2.2.2 Herbeleving

Vroegere ervaringen roepen soms heftige emoties op en daarmee indringende beelden of herinneringen aan nare gebeurtenissen. Dat verstoort de verwerking van informatie en het is daarom van belang hiermee rekening te houden bij het geven van informatie. 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat (ogenschijnlijk) onbegrijpelijk heftige reacties een signaalfunctie hebben. Ze duiden vaak op onvoldoende emotionele verwerking oftewel 'achterstallig onderhoud' dat om aandacht vraagt
  2. U weet dat u, om dergelijke emoties te begrijpen en te helpen hanteren, niet alleen de huidige situatie, maar ook de vroegere ervaringen moet bespreken. Dat vraagt zorgvuldigheid, maar lucht vaak ook enorm op
  3. U beseft dat zolang er emoties in het spel zijn, er geen ruimte is voor (verdere) informatie.