3.1.1.2.2.1.2 Herbeleving

Slecht nieuws, maar ook vroegere ervaringen roepen soms heftige emoties op. De verwerking daarvan verloopt als een soort oscillerende golf in de tijd, waarin herbeleving en verdringing elkaar afwisselen totdat de emoties zijn uitgedoofd. Zolang dat laatste niet is gebeurd, verstoren emoties de verwerking van informatie en het is daarom van belang hiermee rekening te houden. 

                

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat (ogenschijnlijk) onbegrijpelijk heftige reacties een signaalfunctie hebben. Ze duiden op (nog) onvoldoende emotionele verwerking oftewel 'achterstallig onderhoud' dat om aandacht vraagt
  2. U weet dat u, om dergelijke emoties te begrijpen en te helpen hanteren, soms niet alleen de huidige situatie, maar ook de vroegere ervaringen moet bespreken. Dat vraagt zorgvuldigheid, maar lucht vaak ook enorm op
  3. U beseft dat zolang er emoties in het spel zijn, er geen ruimte is voor (verdere) informatie.

Meer weten? Zie Emotionaliteit