2.1.2.2.2.3 Kortzichtig

Emoties richten de aandacht sterk op een punt, er is immers iets ingrijpends aan de hand dat dringend aandacht vraagt. HDat maakt het verwerken van (nieuwe) informatie vrijwel onmogelijk. Het is daarom van belang bij het verstrekeken van informatie rekening te houden met de kortzichtigheid ten gevolge van emoties.

Hoe doe ik dat?

  1. U begrijpt dat emoties 'schreeuwen' om duidelijkheid. Die duidelijkheid ontstaat door aanpassing van (het oordeel over) de situatie. Emoties kleuren onze waarneming.
  2. U beseft dat de behoefte aan duidelijkheid er toe kan leiden dat men zelf duidelijkheid gaat scheppen, ook als die er eigenlijk niet is. In dat geval kan men beter zijn toevlucht zoeken bij naasten, lotgenoten of hulpverleners. Anderen ontvluchten juist de situatie en storten zich op het werk, een hobby of in de drank om de confrontatie met de verwarrende emoties te vermijden
  3. U realiseert zich dat de behoefte aan duidelijkheid ook een selecterend effect heeft. Men concentreert zich op een, meestal negatieve of beladen emotie, terwijl de andere emoties naar de achtergrond worden gedrongen. De hele situatie wordt als negatief beleefd, er is geen enkel lichtpuntje meer en iedereen, waaronder de boodschapper van het slechte nieuws is even slecht
  4. U onderkent deze neiging tot onthoofding van de boodschapper en weet dat het niet gaat om een persoonlijke aanval, maar om een emotionele reactie
  5. U geeft zonodig aan dat u slechts de boodschapper bent.