2.1.2.2.2 Neutraliseren

Emoties kunnen op zich ook helpen om informatie te laten beklijven, maar doorgaans is sprake van een beperkende of belemmerende werking. Het is daarom zaak om de werking van emoties zoveel mogelijk te neutraliseren.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt veelvuldig gebruik van gevoelsreflecties, bijv. 'ik merk dat dit gesprek u erg raakt' 
  2. U benoemt de mogelijk schadelijke gevolgen van emoties voor het verloop van het gesprek dat u voert, bijv. 'Ik kan me voorstellen dat het u nu wat duizelt'
  3. U last even een pauze in, door even stil te zijn, water of koffie aan te bieden, of soms ook door het gesprek even op te schorten.

Meer weten? Zie Steunen