GT: Aandacht geven

Aandacht geven is het expliciet laten blijken dat men interesse heeft in (het betoog van) de ander. Deze aandacht is doorgaans een voorwaarde voor de gesprekspartner om  zijn verhaal te vertellen. 

Hoe doe ik dat?
U geeft vooral m.b.v. non-verbale communicatie blijk van uw aandacht, waarbij u culturele gebruiken in acht neemt. Doorgaans gaat het om: 
1. Oogcontact, dat intensief moet zijn, zonder echter te gaan
    staren;
2. Houding, die bij aandacht geven ontspannen, 
    asymmetrisch, licht voor- of achterovergebogen is en 
    naar de ander toegewend; 
3. Gebaren, waarvan vooral knikken met uw hoofd 
    en uitnodigende handbewegingen een aandachtgevende
    werking hebben; 
3. Fysieke afstand die vooral de intensiteit van het contact 
    uitdrukt. Naarmate de aandacht explicieter is, des te 
    kleiner de afstand.     

Ga door met : concretiseren