GT: Concretiseren

Onder concretiseren verstaat men het zoeken naar een zo helder en concreet mogelijk beeld van wat er precies speelt.  

Hoe doe ik dat?
Om iedere vaagheid uit te bannen is het zaak niet alleen de juiste vragen te stellen, maar vooral ook door te vragen! Hiertoe kunt u bijvoorbeeld iets wat u niet glashelder is herhalen en daarna om een toelichting vragen, bijvoorbeeld: "U zegt, ik voel me dan ellendig, wat bedoelt u daar precies mee?"

Ga door met: doorvragen