GV: Explorerend luisteren

Explorerend luisteren is het vergaren van vrij globale informatie door niet alleen te letten op wat er wordt gezegd, maar tegelijkertijd ook aandacht te hebben voor hoe iets wordt gezegd en aan andere opmerkelijke zaken die men m.b.v. andere kanalen (visuele inspectie etc.) waarneemt.

Hoe doe ik dat?
1. Ga van grove naar fijne patronen;
2. Vraag eerst om globale informatie en dan om details; 
3. Stel vragen om dit proces structuur te geven.

Ga door met: steunend luisteren