GT: Gesloten vragen

Gesloten vragen zijn vragen waarop de ander alleen met ja of nee, of met een maat of getal kan antwoorden. 

Wanneer doe ik dat?
Soms is het wenselijk om zicht te krijgen op specifieke onderdelen van het verhaal van de ander. Doorgaans is dit wanneer u voor uzelf relevante informatie boven tafel wilt krijgen of wanneer u het gesprek een bepaalde richting op wilt hebben. Ook kan het zijn dat uw gesprekspartner te lang uitweidt en u hem als het ware wilt inperken.

Ga door met: gevoelsreflectie