GT: Gevoelsreflectie

De gevoelsreflectie is een korte opmerking, al of niet in vragende vorm, die het accent legt op de gevoelens die men hoort of waarneemt bij de ander. De gevoelsreflectie kan betrekking hebben op een gevoel dat de ander zelf noemt, maar ook op iets dat men alleen waarneemt in de onderstroom

Wanneer doe ik dat? 
U gebruikt gevoelsreflecties vooral in emotioneel beladen situaties. U geeft daarmee de ander het gevoel gehoord en begrepen te worden en neemt daarmee een deel van de lading weg. 
NB. het luistert nauw om de juiste toon te treffen en u moet er voor waken dat uw eigen gevoelens niet de boventoon gaan voeren. Bij hulp- en dienstverlening staat immers de beleving van de ander in eerste instantie centraal. 

Ga door met: metacommunicatie