GV: Luistervaardigheden

Vooral om informatie te verkrijgen, is goed luisteren het middel bij uitstek. Maar door goed te luisteren, kunt u ook emotionele steun bieden en het verloop van het gesprek en de onderlinge verhoudingen in goede banen leiden.

Hoe doe ik dat?
Afhankelijk van uw doelen kiest u voor:  
a. Explorerend luisteren,waarmee u er voor zorgt dat u 
    relevante en juiste informatie krijgt;
b. Steunend luisteren, waarmee u zorgt voor een goed 
     gespreksklimaat;
c. Ordenend- of sturend luisteren,dat zorgt voor een 
    begrijpelijke en inzichtelijke gespreksopbouw en 
    waarmee u de onderlinge taakverdeling in het contact 
    regelt. 

Vaak is sprake van een zekere mate van integratie van deze luistervormen. De optimale mix duidt men wel aan met de term actief luisteren.

Ga door met: explorerend luisteren.