2. Werkvormen

Onder communicatieve werkvormen verstaat men activiteiten die een duidelijk herkenbaar communicatief doel hebben en een daarmee samenhangende opbouw en vorm.

                                

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt diverse vormen van raadpleging zoals anamnese en voorlichting. U doet aan consultatie
  2. U overlegt, beslist en stemt af met een groep, u vergadert
  3. U hanteert feedback en kritiek, u stuurt bij
  4. U leidt ernstige meningsverschillen in goede banen, u doet aan conflicthantering
  5. U probeert elkaar beter te begrijpen, u voert een dialoog
  6. U tracht elkaars standpunten aan te scherpen, u houdt een debat of discussie
  7. U informeert groepen, u presenteert
  8. U neemt gezamenlijk besluiten
  9. U overbrugt belangentegenstellingen op een zakelijke manier. U onderhandelt.

Meer weten? Zie Inleiding methode