GT: Metacommunicatie

Metacommunicatie is communiceren over de wijze waarop men communiceert,; een gesprek over het (zojuist gevoerde of nog komende) gesprek. Metacommunicatie is handig om eventuele blokkades te voorkomen dan wel op te ruimen. 

Hoe doe ik dat?

In veel gevallen maakt men een opmerking over gevoels- en/of relationele iitingen. Deze gevoelsreflecties laat men volgen door een vraag aan de ander om hierop te reageren.

Ga door met: non-verbale aanmoedigingen