3.2 Vertellen

Vertelvaardigheden gebruikt men om informatie te verstrekken (informeren), maar ook om het gespreksverloop en de onderlinge verhoudingen te reguleren. 

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt er voor dat de ander bereid is om te luisteren, u motiveert
  2. U brengt ordening aan in uw boodschap, u structureert
  3. U verwoordt uw boodschap, u formuleert
  4. U gebruikt wetmatigheden en mechanismen uit de psychologie.