4.02 Agenderen

Agenderen is het aankondigen dat men iets wil gaan bespreken of hoe men dit wil gaan doen, zonder er op dat moment al inhoudelijk op in te gaan. Hiermee brengt men ordening aan en creeert men duidelijkheid, overzicht en rust.

Hoe doe ik dat? 

  1. U laat de ander weten dat u een of meer onderwerpen wilt bespreken 
  2. U geeft aan te willen afstemmen over het moment en de wijze waarop u een en ander gaat bespreken
  3. U bekijkt de video over het vaststellen van het gespreksdoel
  4. U bekijkt de video over het vaststellen van de rolverdeling
  5. U bekijkt de video over het afstemmen over taalgebruik
  6. U realiseert zich dat agenderen een vorm van metacommunicatie is (zie 4.06).