4.04 Concretiseren

Concretiseren is het zoeken naar een zo helder en tastbaar mogelijk beeld, bij voorkeur in maat en getal, van wat er precies speelt.  

                              

Hoe doe ik dat?

  1. U vermijdt vaagheden en wollig taalgebruik
  2. U stelt vragen om een onderwerp aan te snijden (zie Vragen stellen)
  3. U vraagt vervolgens hierop door (zie Doorvragen)
  4. U vraagt om een toelichting, bijvoorbeeld: "U zegt, ik voel me dan ellendig, wat bedoelt u daar precies mee?"  
  5. U bekijkt de videodemo (goed voorbeeld)
  6. U bekijkt de videodemo (fout voorbeeld).

Meer weten? Zie Gesprekstechnieken