3.3.04 Concretiseren

Concretiseren is het zoeken naar een zo helder en tastbaar mogelijke uitleg of beeld, bij voorkeur in maat en getal, van wat er precies speelt.  

                              

Hoe doe ik dat?

  1. U vermijdt vaagheden en wollig taalgebruik
  2. U stelt vragen om een onderwerp aan te snijden
  3. U vraagt vervolgens hierop door
  4. U concretiseert met vragen, bijvoorbeeld: "Wat bedoelt u precies met 'ik voel me ellendig'?"  
  5. U bekijkt de videodemo (goed voorbeeld)
  6. U bekijkt de videodemo (fout voorbeeld).

Meer weten? Zie Gesprekstechnieken