3.3.05 Gevoelsreflectie

Een gevoelsreflectie is een (korte) opmerking, waarmee men verwoordt welke gevoelens men bij de ander waarneemt. Gevoelsreflecties maken de ander duidelijk dat hij is gehoord en begrepen en brengen daarmee rust in het gesprek en versterken het contact. 
                    

Hoe doe ik dat? 

  1. U verwoordt welk gevoel u in de boodschap van de ander hoort doorklinken
  2. U hanteert daarbij een vragende, of licht veronderstellende toon zodat u voorkomt dat u de plank volledig misslaat
  3. U besteedt ook aandacht aan gevoelens die in de vorm van non-verbale communicatie worden geuit in de onderstroom
  4. U bekijk de demovideo (goed voorbeeld)
  5. U bekijkt de demovideo (fout voorbeeld).

Meer weten? Zie Gesprekstechnieken