4.05 Hardop denken

Hardop denken is een vorm van metacommunicatie waarmee men de ander inzicht geeft in de eigen overwegingen, bijvoorbeeld in hoe een vraag of een probleem aan te pakken. Daarmee brengt men ook rust in het contact.

Hoe doe ik dat?

  1. U verwoordt uw gedachten in voor de ander begrijpelijke termen
  2. U houdt daarbij rekening met de gevoelens van de ander
  3. U biedt de ander ruimte om op uw gedachten en overwegingen te reageren
  4. U vertelt wat u actief luisterend heeft gehoord en begrepen
  5. U bekijkt de videodemo van een vergelijkbare techniek (actief luisteren).