3.3.06 Hardop denken

Met hardop denken maakt men de ander deelgenoot van zijn overwegingen, bijvoorbeeld de vraag hoe men een probleem aan kan pakken. Daarmee brengt men ook rust in het contact.

                                

Hoe doe ik dat?

  1. U verwoordt uw gedachten in voor de ander begrijpelijke termen
  2. U houdt daarbij rekening met de gevoelens van de ander
  3. U biedt de ander ruimte om op uw gedachten en overwegingen te reageren
  4. U vertelt wat u actief luisterend heeft gehoord en begrepen
  5. U bekijkt de videodemo van een vergelijkbare techniek i.c. actief luisteren.

Meer weten? Zie Gesprekstechnieken