3.3.07 Metacommunicatie

Metacommunicatie is communiceren over de wijze waarop men met elkaar communiceert. Hierdoor kan men het contact op elkaar afstemmen en eventuele gespreksblokkades voorkomen of wegnemen. 

                            

Hoe doe ik dat?

  1. U formuleert uw opmerkingen (over het gesprek en daarmee over uw gesprekspartner) zo neutraal mogelijk
  2. U let goed op de reactie van uw gesprekspartner om desgewenst bij te kunnen sturen, vooral op de onderstroom in het gesprek
  3. U geeft aan dat men de ander gehoord en begrepen heeft m.b.v. gevoelsreflecties
  4. U komt zelf met, of vraagt de ander om een voorstel, omtrent de voortzetting van het contact
  5. U bekijkt in VIMEO de videodemo

Meer weten? Zie Gesprekstechnieken