3.3.09 Oogcontact

Oogcontact is het vangen van elkaars blik en daarmee van elkaars aandacht en belangstelling. Met behulp van oogcontact reguleert men het gespreksverloop, bepaalt men zonder dit expliciet te benoemen wie wanneer aan de beurt is om iets te zeggen. Met oogcontact geven gesprekspartners bovendien aan hoe ze elkaar beoordelen, wat ze van elkaar vinden. 

                      

Hoe doe ik dat?

  1. U stemt uw oogcontact op elkaar af om zo het gespreksverloop te reguleren en staren te voorkomen
  2. U glimlacht daarbij regelmatig om uw vriendschappelijke bedoelingen te tonen
  3. U koppelt uw oogcontact aan een levendige mimiek waarmee u activiteit en betrokkenheid laat zien
  4. U beseft dat de wijze waarop men oogcontact onderhoudt per cultuur sterk kan verschillen
  5. U realiseert zich dat het gebruik van oogcontact een vorm is van aandachtgevend gedrag
  6. U bekijkt de videodemo: goed voorbeeld
  7. U bekijkt de videodemo: fout voorbeeld.

Meer weten? Zie Gesprekstechnieken