3.3.10 Parafraseren

Een parafrase is een zinnetje waarmee men de essentie van wat de ander heeft gezegd weergeeft. Dit teruggeven van de kern van iemands verhaal leidt ertoe dat de ander weet dat er naar hem wordt geluisterd. Het biedt de luisteraar tevens de mogelijkheid te controleren of men het verhaal goed heeft begrepen en stelt de ander in staat dit zonodig aan te vullen of te corrigeren. 

                              

Hoe doe ik dat?

  1. U geeft de kern van hetgeen u heeft gehoord in eigen woorden weer
  2. U formuleert de parafrase op een licht vragende, uitnodigende toon, eventueel gevolgd door een vraag als "Klopt dat?" of "Zie ik dat goed?"
  3. U bekijkt de videodemo: goed voorbeeld
  4. U bekijkt de videodemo: fout voorbeeld.

Meer weten? Zie Gesprekstechnieken