3.3.11 Ruimte bieden

Ruimte bieden houdt in dat men de ander niet beperkt in de wijze waarop deze zich wil en kan uiten. Dit geeft zicht op hoe die ander zich voelt en hoe hij zich gedraagt als het spannend wordt. Daarnaast krijgt hij ook gelegenheid stoom af te blazen en daarmee de kans greep op het probleem en zichzelf te krijgen. 

                             

Hoe doe ik dat?

  1. U nodigt de ander uit diens verhaal in eigen woorden te vertellen en derhalve naar keuze accenten te leggen. U stelt open vragen
  2. U maakt een overzicht van gespreksonderwerpen en let daarbij ook op de reacties van de ander. U agendeert
  3. U laat regelmatig stiltes vallen om de ander, ook als dat moeite kost, de gelegenheid te geven om diens verhaal te vertellen
  4. U bekijkt de videodemo: Stiltes hanteren.

Meer weten? Zie Gesprekstechnieken