3.1.3 Steunend luisteren

Steunend luisteren houdt in dat men tracht de ander te helpen om zijn verhaal goed onder woorden te brengen, vooral onder (emotioneel) lastige omstandigheden. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U geeft de ander duidelijk zichtbaar aandacht (zie Aandacht geven)
  2. U gebruikt stlites op een natuurlijke wijze (zie Stiltes hanteren)
  3. U stelt vooral open vragen (zie Open vragen)
  4. U hanteert parafrases (zie Parafrases)
  5. U vat regelmatig samen (zie Samenvatten)
  6. U beseft dat soms emoties het gesprek dusdanig domineren dat meer nodig is dan alleen steunend luisteren (zie Steunen)
  7. U bekijkt de demovideo over palliatieve zorg.

Meer weten? Zie Luistervaardigheden