3.2.1.3 Steunend luisteren

Steunend luisteren houdt in dat men tracht de ander te helpen om zijn verhaal goed onder woorden te brengen, vooral onder (emotioneel) lastige omstandigheden. 


                                       

Hoe doe ik dat? 

  1. U geeft de ander duidelijk zichtbaar aandacht
  2. U gebruikt stlites op een natuurlijke wijze
  3. U stelt vooral open vragen
  4. U hanteert parafrases
  5. U vat regelmatig samen
  6. U beseft dat soms emoties het gesprek dusdanig domineren dat meer nodig is dan alleen steunend luisteren
  7. U bekijkt de demovideo op VIMEO: Palliatieve zorg.

Meer weten? Zie Luistervaardigheden