3.3.14 Uiterlijk

Onder uiterlijke kenmerken verstaat men alle die zaken die op het eerste gezicht een beeld bij de ander oproept. Deze eerste indruk kleurt gevoelens van sympathie of antipathie en zet daaarmee vaak de toon voor het verdere contact. Door middel van lichaamsverzorging, kleding en accessoires kan men de beeldvorming bij de ander beinvloeden. 
                                   

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest kleding en uiterlijk zodanig dat deze het contact bevorderen en zeker niet belemmeren
  2. U zorgt er voor dat uw kleding 'schoon en heel' is en houdt zonodig ook rekening met veilgheidsaspecten van uw werk. 

Meer weten? Zie Gesprekstechnieken