3.3.15 Verbaal volgen

Verbaal volgen houdt in dat men met woord en gebaar aansluit bij het verhaal van de ander. Hiermee geeft men de ander volledige aandacht, men laat als ware beider verhalen samenvallen.

                        

Hoe doe ik dat?

  1. U bent zeer terughoudend met onderbrekingen
  2. U stelt aanvullende vragen
  3. U onthoudt zich van commentaar, u volgt immers
  4. U gaat niet in op details en snijdt zeker niet abrupt een ander onderwerp aan
  5. U laat door middel van aanmoedigingen, zowel verbaal als non-verbaal, merken dat u graag wilt dat de ander verder gaat met zijn verhaal  
  6. U herhaalt op licht vragende toon wat de ander zojuist heeft gezegd
  7. U bekijkt de demovideo: goed voorbeeld
  8. U bekijkt de demovideo: fout voorbeeld.

Meer weten? Zie Gesprekstechnieken