GT: Non-verbale aanmoedigingen

Non-verbale aanmoedigingen zijn korte uitingen als hummen, knikken en andere gedragingen waarmee men aangeeft de ander te kunnen en willen volgen in zijn verhaal. Dit soort gedrag laat de ander merken dat hij de volle aandacht heeft en dat uw beider belangstelling als het ware samenvalt.

Wanneer doe ik dat?
Aanvankelijk geeft u als professional de ander te kennen dat u hem of haar letterlijk in het gesprek volgt. Na een tijdje krijgt dit volggedrag vaak iets wederkerigs. Beiden stemmen hun eigen gedrag op de ander af en dat is een eerste, maar onmisbare vorm van samenwerking!

Ga door met: oogcontact en gelaatsuitdrukking.