3.3.08 Mimiek

Met mimiek of gezichtsuitdrukking geeft iemand uitdrukking aan zijn emoties en daarmee ook uiting aan wat men van zijn gesprekspartner vindt. 

                                

Hoe doe ik dat?

  1. U glimlacht regelmatig om uw vriendschappelijke bedoelingen te tonen
  2. U onderhoudt oogcontact om uw belangstelling te tonen
  3. U heeft een levendige mimiek, waarmee u activiteit en betrokkenheid laat zien
  4. U beseft dat de wijze waarop men elkaar bejegent, en vooral hoe men dit m.b.v. oogcontact en gezichtsuitdrukking reguleert, per cultuur sterk kan verschillen
  5. U realiseert zich dat het gebruiken van mimiek en gezichtsuitdrukkingen vormen zijn van aandachtgevend gedrag.

Meer weten? Zie Gesprekstechnieken