Open vragen

Open vragen zijn vragen die een antwoord in verhalende vorm mogelijk maken of uitlokken. U gebruikt ze vooral in die situaties, waarin u zicht wilt krijgen op een zo groot mogelijk gedeelte van het verhaal van uw gesprekspartner. Doorgaans is dit aan het begin van een gesprek of wanneer u tijdens het gesprek een nieuw onderwerp aansnijdt. Ook kan het zijn dat u de ander wil steunen door hem zijn verhaal te laten doen.

Hoe doe ik dat?
U formuleert uw vragen zodanig dat ze beginnen met: hoe, wat, vanwaar, waarom etc. Vervolgens is het van belang de ander bewust ruimte te  bieden om de vragen op eigen wijze te beantwoorden.

 

ga naar de volgende pagina