Ordenend-sturend luisteren

Ordenen of sturend luisteren is een vorm van luisteren die ertoe leidt dat een contact in goede banen wordt geleid. Het luisteren brengt structuur aan in de opbouw en duur van de verschillende (sub)activiteiten en bepaalt niet alleen wat wanneer aan bod komt, maar ook wie wanneer het woord doet. 

Hoe doe ik dat?
Orde aanbrengen en handhaven in een gesprek kan (opmerkelijk genoeg) vooral door te luisteren in combinatie met structurerende technieken als:
- Samenvatten;
- Agenderen;
- Metacommunicatie gebruiken.

Ga door met: actief luisteren.