Stiltes hanteren

Een korte stilte tijdens een gesprek kan aanmoedigend werken, maar het gebruik ervan vergt enige oefening. Veel mensen zijn geneigd te snel iets te zeggen als er even een stilte valt. Met name na het stellen van een vraag, gaat men vaak vervolgvragen stellen als de ander niet direct reageert. Dit niet-reageren kan echter een reden hebben, bijvoorbeeld omdat de ander zijn gedachten eerst op een rijtje wil zetten voordat hij verder vertelt of omdat hij het moeilijk vindt om verder te praten, omdat het onderwerp hem emotioneel raakt of omdat er een sociaal taboe op ligt. Soms is men stil omdat men het idee heeft dat er niets meer te vertellen valt. Meestal kunt u uit de context van het gesprek wel opmaken welke reden er speelt, maar door een goed gebruik van stlites kan juist dit soort informatie snel worden verkregen.

Hoe doe ik dat?
Hoewel stiltes soms pijnlijk of zelfs oorverdovend kunnen zijn, is het toch zaak om:
- Doorgaans gewoon even rustig af te wachten.
- Als blijkt dat de ander een duwtje nodig heeft, is het  
  stellen van een vervolgvraag gepast, bijv. "kunt u 
  daarover wat meer vertellen?" of "wat betekent dat 
  voor u?"
- Als men gewoon uitgepraat is, kan men een nieuw 
  onderwerp aansnijden of het gesprek gaan afsluiten. 

Soms valt er een stilte in het gesprek omdat u zelf even niet weet wat u verder moet vragen. Een opmerking als "ik wil even overdenken wat u allemaal vertelde", maakt de stilte voor de ander en voor uzelf aanvaardbaar, en geeft u de rust om een nieuwe vraag te bedenken.

Ga door met: verbaal volgen