Uiterlijk

Uw uiterlijk is bepalend voor de eerste indruk die u maakt en daarmee voor gevoelens van sympathie of antipathie. Bepaalde aspecten van uw uiterlijk zijn niet te veranderen, zoals uw lichaamspostuur, haar(kleur) of de vorm van uw gezicht. Uw lichaamsverzorging en kleding heeft u echter wel in de hand en kunt u gebruiken om een positieve (eerste) indruk te maken.

Hoe doe ik dat?
Over lichaamsverzorging en kleding valt veel te zeggen en daarom beperken we ons hier tot enkele vuistregels:
- kleding is schoon en heel;
- kleding en uiterlijk bevorderen het contact zoveel mogelijk, maar staan het in ieder geval niet in de weg d.w.z. leiden niet tot hinderlijke afleiding, ergernis etc;
- denk bij kleding en uiterlijk ook aan het veilgheidsaspect.