GT: verbaal volgen

Om uw gesprekspartner te laten merken dat hij uw volledige aandacht heeft, kunt u uw eigen uitingen zo dicht mogelijk in de buurt houden van wat de ander zegt. U laat als het ware uw beider verhalen samenvallen.

Hoe doe ik dat?
U sluit aan bij de ander door:
1. de ander niet of nauwelijks te onderbreken, hooguit voor een aanvullende vraag;
2. u onthoudt zich van commentaar, u volgt immers;
3. u gaat niet in op details en snijdt zeker niet abrupt een ander onderwerp aan.
4. u laat d.m.v. kleine verbale aanmoedigingen merken dat u graag wilt dat de ander verder gaat met zijn verhaal. Verbale aanmoedigingen zijn korte uitingen als 'hm, hm', 'ja, ja', 'gaat u verder' etc.
5. u herhaalt op licht vragende toon wat de ander zojuist heeft gezegd.

Ga naar de volgende pagina: vragen stellen