Stappenplan (gespreksvaardigheden)

Doorloop alle onderstaande stappen en maak de VETO's.

Inhoudsopgave:

1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof (printversie):A. Gespreksvaardigheden
Inleiding
- Luistervaardigheden
- Explorerend luisteren
- Steunend luisteren
- Ordenend, structurerend of sturend luisteren
- Actief luisteren
- Vertelvaardigheden
B. Gesprekstechnieken
- Aandacht geven
- Concretiseren
- Doorvragen
- Gesloten vragen
- Gevoelsreflectie
- Metacommunicatie gebruiken;
- Non-verbale aanmoedigingen;
- Oogcontact & gelaatsuitdrukking;
- Houding & beweging;
- Uiterlijk gebruiken;
- Parafraseren;
- Ruimte bieden
- Samenvatten;
- Stiltes hanteren;
- Verbaal volgen; 
- Vragen stellen;
- Optimaliseren omstandigheden.
5. Eindtoets; waar staat u nu?
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7. Aanpassing persoonlijk leerplan; 
8. Feedback aan docent;wat is goed, wat kan beter?
9. Evaluatie van deze manier van werken. 

Beginnen? Start met het opstellen van uw persoonlijk leerplan.