AA. Aanpassen persoonlijk leerplan

Ga voor u zelf na: - welke leerstof u nog nodig heeft?
- wat u precies wilt leren?
- hoe u dat gaat aanpakken?
- hoe u bepaalt of u voldoende heeft geleerd?
- andere voor u in dit opzicht relevante zaken.

Ga door naar: feedback aan docent