3.1.2.1.7 MDO

Een MultiDisciplinair Overleg is een overleg of vergadering waarbij de deelnemers verschillende disciplines vertegenwoordigen. Doel is om bepaalde problematiek vanuit verschillende invalshoeken te belichten om zo een completer beeld te krijgen. Communicatief gezien kent een MDO een aantal kenmerken waar men, als deelnemers maar zeker als voorzitter, terdege rekening moet houden.

Hoe doe ik dat?

  1. U streeft naar optimale inbreng van alle betrokkenen en onderlinge samenwerking i.c. participatie  
  2. U heeft oog voor de verschillende manieren van denken die bij de diverse disciplines horen, u voelt zich thuis in diverse kaders
  3. U heeft expliciet oog voor diversiteit.

Meer weten? Zie Groepen