3.06 Inl. communicatieleer

Wat levert deze module mij op? 
Na het volgen van deze module doorgrondt u de logica van communicatie. U weet hoe u begrippen als symbolische informatie, inhouds- en betrekkingsniveau kunt hanteren en hoe u diverse communicatiemedia effectief kunt inzetten. Tevens heeft u inzicht in verbale en nonverbale communicatie en congruente en paradoxale communicatiepatronen. 

Start module