2.7.4 Retorica

Retorica is de naam van de voordrachtskunst zoals de Grieken en Romeinen die al beoefenden waarbij ze adviseerden om een betoog altijd op drie pijlers te bouwen.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van logos, redelijke overtuigingsmiddelen of argumenten. Dit zijn doorgaans zakelijke uitspraken die hun appèl ontlenen aan algemeen aanvaarde feiten en inzichten en aan algemeen aanvaarde redeneerregels
  2. U schrikt niet terug voor pathos, de meer gevoelsmatige overtuigingsmiddelen. Dit zijn uitspraken, nonverbale uitingen en verhaalstructuren die inspelen op de emoties en opvattingen van de luisteraar
  3. U hanteert ethos, de relationele uitingen op het inhouds- en betrekkingsniveau die hun overtuigingskracht ontlenen aan de (kwaliteiten van de) verteller als persoon.