3.2.2.5 Retoriek

Retoriek of retorica is de voordrachtskunst zoals de Grieken en Romeinen die beoefenden waarbij ze zich baseerden op drie pijlers.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt redelijke overtuigingsmiddelen of argumenten, doorgaans zakelijke uitspraken of algemeen aanvaarde feiten en inzichten. U gebruikt logos
  2. U speelt in op het gevoel met behulp van nonverbale uitingen. U gebruikt pathos 
  3. U ontleent uw overtuigingskracht aan de kwaliteiten van een bepaald persoon en/of het algemeen belang. U gebruikt ethos.

Meer weten? Zie Vertelvaardigheden