3.1.7.1 Overtuigingsk.

Onder overtuigingskracht verstaat men het vermogen om anderen mee te krijgen, om hen te laten instemmen met ideeen en voorstellen.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U gebruikt feiten, inzichten en algemeen geldende opvattingen als bouwstenen
  2. U bouwt uw betoog op volgens de wetten van de logica
  3. U vermijdt redeneerfouten
  4. U overtuigt met gevoel en wekt vooral sympathie.
  5. U zorgt er voor dat uw betoog aansluit bij uw standpunt, de take home message; u zorgt voor relevantie.

Meer weten? Zie Presenteren