2.7.1 Overtuigingskracht

Onder overtuigingskracht verstaat men het vermogen om anderen mee te krijgen, om hen te laten instemmen met ideeen en voorstellen. Dit begint bij de redelijkheid van de argumentatie en vooral bij de geldigheid van de redenering die men kan ontlenen aan verschillende factoren.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U gebruikt feiten, inzichten en algemeen geldende opvattingen als bouwstenen
  2. U bouwt u betoog op volgens de wetten van de logica
  3. U vermijdt redeneerfouten
  4. U overtuigt met gevoel en wekt vooral sympathie.
  5. U zorgt er voor dat uw betoog aansluit bij uw standpunt, de take home message; u zorgt voor relevantie.

Meer weten? Zie Presenteren