3.1.7.3 Publiek

Naarmate het aantal luisteraars toeneemt, neemt de mogelijkheid tot interactie af. Indien men een verhaal aan een groep mensen vertelt, moet men ter voorbereiding relevante informatie over de 'doelgroep' verkrijgen. Bij een voordracht ontkomt men bovendien niet aan een monoloog en staat men tevens op grotere afstand van de luisteraars zodat men hun reacties moeilijk kan zien. Dit gebrek aan interactie stelt extra eisen aan de voorbereiding en aan de presentatie van de voordracht die daardoor vaak iets theatraler wordt. Tenslotte vraagt ook het gebruik van technische hulpmiddelen, zoals lichtbeelden, video etc., extra voorbereidingstijd. 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een aantal vaste aandachtspunten
  2. U regelt enkele praktische zaken
  3. U past zich aan bij uw doelgroep.

Meer weten? Zie Presenteren