3.1.7.3.3 Doelgroep

De doelgroep is het publiek waarop men zijn boodschap richt en afstemt. Wetenschappelijke presentaties verlopen anders als verkooppraatjes of publiekslezingen. Vrijwel alle presentaties hebben in grote lijnen dezelfde structuur, maar het is wel van belang om andere accenten te leggen.

Hoe doe ik dat?

  1. U begint met een inleiding om iedereen bekend te maken met u als spreker, de bedoeling van het verhaal uit te leggen, aan te geven wat u van het publiek verwacht (wel of niet onderbreken, vragen stellen, beslissing nemen aan het eind) en u vertelt alvast de take home message
  2. U houdt deze inleiding kort en bondig, maar een casus, anekdote of een controverse is handig om de aandacht te focussen op uw verdere verhaal 
  3. U refereert in zowel uw inleiding als probleemstelling naar de relevantie voor de doelgroep.

Meer weten? Zie Publiek