2.7.7.1 Functioneel

Audio-visuele middelen kunnen tijdens een voordracht verschillende functies vervullen. Het is dan ook handig om hier gebruik van te maken, al was het maar ten behoeve van uw publiek.

Hoe doe ik dat?

  1. U brengt structuur aan m.b.v. een overzicht van steekwoorden. U schetst op die manier de grote lijn van uw verhaal
  2. U gebruikt afbeeldingen ter verduidelijking, een eenvoudige tekening of een overzichtelijke grafiek of tabel laten het publiek in één keer begrijpen wat u anders met een uitvoerig verhaal moet uitleggen
  3. U licht toe en illustreert met visuele voorbeelden, deze hebben in het algemeen een sterker effect dan een voorbeeld dat wordt verteld
  4. U maakt uw verhaal aantrekkelijk door een een afwisseling van woord en beeld en trekt zo de aandacht van uw publiek
  5. U gebruikt beelden als hulp bij het maken van aantekeningen en deelt deze tijdens uw presentatie met uw publiek. 

Meer weten? Zie Hulpmiddelen