Stappenplan (counselen)

Doorloop alle onderstaande stappen en VETO's. 
1. Persoonlijk leerplan; beschrijf uw leerwensen en -aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof; (printversie)
    - de inleidende pagina over counselen; 
    - 
de procedure voor een zorgvuldig beslissingsproces;
    - 
informeren;
    - 
hanteren van emoties;
    -
verduidelijken
    -
stimuleren
    -
beperkt toelichten;
    -
eigen ervaringen vertellen;
    -
metacommunicatie gebruiken;
    -
agenderen;
    -
de twee-kolommentechniek;
    - 
implementatie.  

5. Eindtoets; waar staat u nu?
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7. Aanpassing persoonlijk leerplan
8. Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter?
9. Evaluatie van deze manier van werken.  

Beginnen? Start met het opstellen van uw persoonlijk leerplan.