Inhoudelijke leerstof: conflicthantering

Een conflict is een bijzondere, doorgaans moeizame vorm van overleg. Vooral als u afhankelijk bent van de ander, is het zaak om ondanks alles met elkaar in gesprek te blijven. 

Hoe doe ik dat?

Men kan globaal vier manieren onderscheiden om met conflicten om te gaan, die elk hun voors en tegens kennen.   

Ga door met: vier benaderingen van conflicten