Samen zoeken naar een oplossing

Omdat beide partijen zich moeten kunnen vinden in de oplossing, is het zaak de ander vooral te betrekken bij het zoeken naar die oplossing.

Hoe doe ik dat?
U heeft inmiddels door actief luisteren ontdekt wat het standpunt is van de ander en u heeft inmiddels ook uw eigen overwegingen en belangen helder gemaakt.
1. Vraag nu aan uw gesprekspartner wat hij vindt van de argumenten die u zojuist heeft ingebracht.
2. Luister actief naar zijn ideeen hierover, vat ze samen en probeer hierin aangrijpingspunten te vinden om samen tot een oplossing te komen.
3. Probeer een oplossing te vinden die zoveel mogelijk aansluit bij het standpunt van uw gesprekspartner zonder uw eigen belang uit het oog te verliezen. Laat om deze 'verkoop' te laten slagen, uw waardering blijken voor ieder idee dat in de richting komt van uw eigen standpunt, ook al bent u niet bereid hier zonder meer mee in te stemmen.
4. Benadrukt bij de presentatie van uw ideeen, vooral die delen die tegemoet komen aan de bezwaren van de ander. Al onderhandelend komt u zo tot een compromis waarmee beide partijen kunnen leven.
5. Tot slot spreekt u af hoe de verdere gang van zaken is.